SCHENKINGEN

mailto:info@schoenenkwatier.nlDe collectie van het Schoenenkwartier is grotendeels tot stand gekomen door middel van schenkingen. Nog altijd spelen schenkingen van objecten een belangrijke rol om onze collectie te versterken en uit te breiden. Overweegt u om iets te schenken? Stuur dan een bericht naar info@schoenenkwartier.nl met een foto van het object in kwestie en, indien mogelijk, enige (achtergrond)informatie over het object. Op basis hiervan zal de conservator beslissen of het object in kwestie een aanvulling vormt op de collectie. Schenkingen die zonder overleg met de conservator bij de informatiebalie worden afgeleverd kunnen helaas niet worden aangenomen. Hetzelfde geldt voor objecten die per post naar het Schoenenkwartier gestuurd worden, deze zullen worden geretourneerd.