Het Schoenenkwartier is 1e en 2e kerstdag gesloten

Schoenenkwartier Waalwijk krijgt Raad van Toezicht

Vanaf februari 2023 verandert het toezicht op het Schoenenkwartier in Waalwijk. Het huidige bestuur (Harrie de Werd en Margo Strik) treedt af. Tegelijkertijd treedt een Raad van Toezicht aan, die bestaat uit vier personen; Geertje Pruijsers (voorzitter), Olaf Vugts, Ben van Heesbeen en Martijn Mathot. Het is aan deze Raad van Toezicht om een directeur-bestuurder aan te stellen. De zoektocht naar de geschikte kandidaat kan nu beginnen. Tot de aanstelling van de nieuwe directeur-bestuurder neemt Mechtild van den Hombergh deze positie waar.  

De overgang naar een nieuwe aansturing is volgens voorzitter Geertje Pruijsers nodig om de ambities van het Schoenenkwartier waar te kunnen maken: ‘Op deze manier professionaliseren we de aansturing van het museum. De aan te stellen directeur-bestuurder krijgt meer verantwoordelijkheden en wij zullen nauwgezet toezien op de kaders die we daarover afspreken. Wij zijn de huidige bestuurders Harrie de Werd en Margo Strik én de medewerkers en vrijwilligers zeer erkentelijk voor het werk dat zij hebben verzet voor de bouw en start van het nieuwe Schoenenkwartier.’ 

Het Schoenenkwartier in Waalwijk opende haar deuren eind juni 2022, na een lange sluiting voor het publiek. Olaf Vugts: ‘Er staat een prachtig museum met een mooie collectie en programmering. Maar het Schoenenkwartier is meer dan een museum; er staat een nieuw concept op een unieke locatie. Dat concept rust op drie pijlers: de Maaklabs, het Kenniscentrum en het Museum. De kracht van het Schoenenkwartier is dat het gaat om maken, leren, ontmoeten en verwonderen. En dat laatste is jarenlang ook mijn belangrijkste interesse geweest. Wij kijken er naar uit om dat in de toekomst nog veel verder tot bloei te zien komen.’

Ook wethouder John van den Hoven is blij dat de blik nu op de toekomst is gericht; ‘De ambities van Waalwijk zijn torenhoog. Het is goed om te zien dat de ambities van het Schoenenkwartier dat ook zijn. Ik heet de nieuwe Raad van Toezicht van harte welkom. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij samen met alle medewerkers en vrijwilligers het Schoenenkwartier verder op de kaart zetten.’

Het gebouw van het Schoenenkwartier is ontworpen door CIVIC Public Architecture en won in oktober 2022 de prijs voor beste architectuur van een openbaar gebouw in Nederland. 

De volledige Raad van Toezicht stelt zich voor onder de foto. Foto is vrij van rechten beschikbaar. 

De nieuwe Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier.
Van links naar rechts; Ben van Heesbeen, Martijn Mathot, Geertje Pruijsers en Olaf Vugts.

BEN VAN HEESBEEN
Ben van Heesbeen heeft managementervaring in zowel de profit als in de non-profit sector. Hij is zijn loopbaan begonnen als marketingmanager bij de luchthaven Schiphol. Daarna heeft hij verschillende managementposities bekleed bij culturele organisaties, onder andere bij het Stedelijk Museum in Amsterdam en het Mauritshuis in Den Haag. Later heeft hij zijn focus verlegd naar het aansturen van complexe maatschappelijke organisaties. Na bij de vereniging Humanitas te hebben gewerkt, is hij nu directeur-bestuurder van een bibliotheekorganisatie met 60 medewerkers en 280 vrijwilligers.

Zijn motivatie voor deze rol in de Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier in Waalwijk: ‘Ik kijk er naar uit om – samen met mijn collega RvT-leden, de medewerkers, vrijwilligers en andere stakeholders –  een bijdrage te kunnen leveren aan het tot nog grotere bloei brengen van dit prachtige Schoenenkwartier. Het Schoenenkwartier is volstrekt uniek. Dat komt door de mix van aandacht voor het streekeigen erfgoed van de schoenen- en lederindustrie, de aandacht voor belangwekkende ontwikkelingen in de branche, én de lol van het zelf ervaren wat het is om met leer en schoenen te werken.’

MARTIJN MATHOT
Na een ruime internationale ervaring op directieniveau is Martijn Mathot sinds 2016 algemeen directeur van Bata Nederland. Dit bedrijf is onderdeel van het wereldwijde Bata concern gericht op consumentenschoenen. In het Brabantse Best ontwikkelt en produceert Bata Nederland sinds 1934 veiligheidsschoenen. Samen met nog een klein aantal branchegenoten, is Bata een van de laatste bedrijven dat daadwerkelijk nog schoenen produceert in Nederland. Sinds enkele jaren adviseert Martijn Mathot ook andere bedrijven en is hij bestuurder, toezichthouder of adviseur. De ervaring van Martijn Mathot in de schoenenbranche in combinatie met zijn bestuurlijke en advieservaring, maken hem tot een goed klankbord voor de directeur-bestuurder van het Schoenenkwartier en zijn mede raadsleden in de Raad van Toezicht. 

Zijn motivatie voor deze rol in de Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier in Waalwijk: ‘Het Schoenenkwartier is een prachtig museum en doet recht aan de rijke historie van de schoenenbranche in Waalwijk en Brabant. Ik ben trots om hier onderdeel van uit te mogen maken.’

 

GEERTJE PRUIJSERS (VOORZITTER)
Geertje Pruijsers is een ervaren toezichthouder, onder andere in de Kunst en Cultuursector. Ze was bijvoorbeeld ruim 8 jaar als toezichthouder betrokken bij Design Academy Eindhoven en is toezichthouder bij de Stichting Social Label in ’s-Hertogenbosch. In haar carrière in marketing/communicatie is ze verantwoordelijk geweest voor schoenenmerken zoals Manfield, Dolcis, Invito, Pro-Sport en Hush Puppies. Naast deze professionele ervaring, heeft ze de liefde voor schoenen met de paplepel ingegoten gekregen. Haar vader was zijn hele leven werkzaam in de schoenenindustrie. Daarnaast is ze een schoenen fan en heeft ze zelf ontelbare paren in haar kast staan.

Haar motivatie voor deze rol in de Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier in Waalwijk: ‘Waalwijk is gebaat bij het aantrekkelijke Schoenenkwartier. Het zal de aantrekkingskracht van Waalwijk nationaal en internationaal versterken. Daar wil ik graag mijn bijdrage aanleveren.’

 

OLAF VUGTS
Olaf Vugts heeft meer dan 32 jaar bij de Efteling gewerkt, in verschillende functies, van vakantiewerker tot directeur Imagineering. Daarnaast heeft hij ook een uitstapje gemaakt naar Avonturenpark Hellendoorn als Hoofd Marketing & Communicatie. Sinds 1 augustus 2020 heeft hij zijn eigen adviesbureau opgericht, Olaf Vugts Imagineering. Hij geeft advies over imagineering, merkontwikkeling, experience en storytelling. Hij heeft ervaring in de sectoren retail, leisure, cultuur en zorg.

Zijn motivatie voor deze rol in de Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier in Waalwijk: ‘Een museum is een beleving. Door het op die manier te benaderen gaat de rijke schoenencultuur van Waalwijk nog verder tot leven komen. Het Schoenenkwartier heeft veel potentie om dat nog verder uit te bouwen.’