Vaste aanstelling Rinske Jurgens

De Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier maakt bekend Rinske Jurgens per 1 juni 2024 vast aan te stellen als directeur-bestuurder. Jurgens, die sinds 1 juni 2023 aan het Schoenenkwartier verbonden is zal haar werkzaamheden vanuit een permanente aanstelling voortzetten.

Rinske Jurgens (1970) heeft een lange staat van dienst in de museumsector. Ze werkte bij het Historisch Museum Den Briel, Museum voor Communicatie in Den Haag, later bij het Maritiem Museum in Rotterdam en daarna als Hoofd Projectbureau van de Nationale Musea van Wereldculturen. Haar meest recente ervaringen zijn het Textielmuseum en de projectleiding van de herinrichting van de entree van het Stedelijk Museum Amsterdam. Daarnaast is ze als jurylid verbonden aan de Dutch Design Awards.

Geertje Pruijsers, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Schoenenkwartier, is verheugd over de definitieve benoeming van Rinske Jurgens tot directeur-bestuurder: “Met haar aanstelling verwelkomen we een ervaren en gedreven bestuurder met een waardevol netwerk en een visie die de organisatie kracht en richting geeft. We zijn onder de indruk van de resultaten die Rinske heeft behaald sinds haar aantreden. Ze heeft het Schoenenkwartier duidelijk gepositioneerd, wat heeft geleid tot stijgende bezoekersaantallen en duurzame
samenwerkingsverbanden met industriële partners en het onderwijs. Haar inzet heeft geleid tot een werkbezoek van Hare Majesteit Koningin Máxima, verrijking van het
tentoonstellingsprogramma en een succesvolle presentatie tijdens de Dutch Design Week. Met de recente nominatie voor de European Museum of the Year Award heeft het Schoenenkwartier internationale erkenning gekregen voor zijn innovatieve aanpak, educatieve impact en maatschappelijke betrokkenheid. Dit sterkt ons vertrouwen in de verdere professionele ontwikkeling van het Schoenenkwartier. Wij wensen Rinske veel succes en plezier toe in haar nieuwe rol binnen onze organisatie.”

Rinske Jurgens over haar nieuwe positie: “Het Schoenenkwartier heeft een enorm potentieel. Hier creëren we een unieke museumervaring voor een groeiend publiek, bieden we ruimte voor educatie en ambacht, en stimuleren we innovatie en experiment in het Schoenenlab. Dit doen we niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen en bedrijven. Om dit alles te kunnen blijven doen is het belangrijk dat
het Schoenenkwartier duurzaam de toekomst ingaat. Duurzaam op organisatorisch en financieel vlak, zodat we blijven groeien en mooie resultaten blijven boeken. Ik kijk er enorm naar uit om samen met het team, vrijwilligers en industriële partners stap voor stap verder te bouwen aan de toekomst van het Schoenenkwartier.”

VIERING VAN HET 70-JARIG JUBILEUM
Viering van het 70-jarig jubileum Dit jaar viert het Schoenenkwartier zijn 70-jarig bestaan. Dit zal deze zomer gevierd worden met een feestelijk activiteitenprogramma voor bezoekers. Bezoekers kunnen hun voeten laten scannen of hun schoenen poetsen in het Take Care Café. Bovendien krijg je in juli en augustus gratis entree als je dit jaar ook 70 jaar wordt én in Waalwijk geboren bent.